ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,744

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

   ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ยังมีสินค้าสไตล์เก่า ๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวคิดร่วมสมัยกับสมัยเก่าย้อนยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว รวมไปถึงงาน handmade เจ๋ง ๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง งอบ บ้านเรือนไทยจำลอง ปลาตะเพียนใบลาน มีดอรัญญิก หม้อดินเผา หินแกะสลัก เป็นต้น และยังมีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สินค้า OTOP เครื่องจักสาน สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของประดับ ของที่ระลึกรวมถึงสินค้าต่าง ๆ อีกจำนวนมากไว้จำหน่าย


ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

จุดเด่นของที่นี่คือหุ่นทรานฟอร์เมอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถ

มีขายสินค้า Handmade , OTOP และสินค้าทั่วไป เช่นเสื้อผ้า

ร้านค้าภายในตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ที่เที่ยวแนะนำ