เพิ่มรูป แก้ไข View : 18,666

22 วัดสวยๆ ทั่วไทย ในมุมสูง 2019

22 วัดสวยๆ ทั่วไทย ในมุมสูง 2019

โปรดติดตามตอนต่อไป มีอับเดทเรื่อยๆ ครับ

1. วัดภูมินทร์ จ.น่าน

วิหารวัดภูมินทร์

ชมวิหารไทลื้อ จิตรกรรมฝาผนังระดับโลก ภาพกระซิบรัก ไหว้พระประธาน แวะช็อปซื้อสินค้าพื้นเมืองในร้านจำหน่ายของที่ระลึกก่อนกลับ
ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่ซ้ำใคร และเป็นอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือ พระอุโบสถมีรูปทรงจตุรมุข

 

2. วัดช้างคำวรวิหาร จ.น่าน

วัดช้างค้ำวรวิหาร

 วัดช้างคำวรวิหารเป็นที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ และที่สำคัญเป็นวัดที่มีความงดงาม

3. วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง 

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงพอกับวัดภูมินทร์ แต่วัดนี้เป็นวัดประจำจังหวัดน่าน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ใครที่เกิดในปีนี้ ต้องไปกราบไหว้เพื่อดีกับชีวิต

4. วัดดอนมูล จ.น่าน

 วัดดอนมูล ท่าวังผา

 วิหารไทลื้อ มากมายด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และเป็นชุมชนไทลื้อที่คงอนุรักษณ์วิถึชีวิต การจักสาร ขันโตก ทอผ้าพื้นเมือง ตลอดจนทำเกษตรพอเพียง บนพื้นที่ราบสูงป่าต้นน้ำโดยหนานบัวผัน ศิลปินไทลื้อ คนเดียวกันที่วาดจิตรกรรมฝาผนังในวิดภูมินทร์

5. วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) เป็นพระอารามหลวง สร้างในสมัยพญาลิไทกรุงสุโขทัย เชื่อกันว่าหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี

6. วัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง

วัดขุนอินทรประมูล 

เป็นวัดเก่าที่คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีองค์พระนอนใหญ่ประดิษฐาน ซึ่งเป็นอีกวัดสำคัญของอ่างทอง เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดอ่างทอง

 

7. วัดม่วง จ.อ่างทอง

วัดม่วง อ่างทอง

ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางแจ้ง ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา ต้นไม้ บรรยากาศดีมาก ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมากราบสักการะ

 

8. วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

วัดจันทรังษี

 วัดจันทรังษี เป็นวัดที่มีความศักสิทธิ์ของจังหวัดอ่างทองและเป็นวัดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอ่างทอง

9. มณฑปรอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี

พระมณฑป รอยพระพุทธบาท เขาดีสลักมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก เป็นหนึ่งสถานที่ ที่มีรอยพระพุทธบาท ที่มีคุณค่าของจังหวัดสุพรรณบุรี

10. พระหินแกะสลัก วัดเขาทำเทียม จ.สุพรรณบุรี

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้ว 

11. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จ.สุพรรณบุรี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดที่อยู่บนเขา บรรยากาศสวย น้อยคนนักที่จะขึ้นมา เพราะไม่เป็นที่รู้จัก

12. วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรนาถ วัดทิพย์สุคนธาราม กาญจนบุรี วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นวัดกลางแจ้งที่ มีพระพุทธรูปยื่นท่ามกลางสวน เบื้องหน้ามีสระ 2 สระ บรรยากาศดีมาก

13. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.ราชบุรี

พระมหาธาตุเจดีย์ จ.ราชบุรี

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ เป็นวัดประจำจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดราชบุรี

14. วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทราวัดโพรงอากาศ เป็นที่โดดเด่นและมีความสวยงาม เป็นที่เลื่อมใสของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

15. วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน บางปะกง

 วัดเขาดิน เป็นวัดที่รายยล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามและทำให้ผู้คนมาเยือนรู้สึกมีความสบายใจสดชื่นทุกครั้งราวกับต้องมนต์สะกด

16. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

 พระสมุทรเจดีย์ เป็นวัดประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดที่มีพระเจดีย์กลางน้ำ เป็นที่ศัทธาของคนจังหวัดสมุทรปราการ

17. วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 วัดอโศการาม เป็นวัดที่มีศิลปกรรม ที่สวยงามมาก และที่สำคัญเป็นวัดที่ให้ความรู้สึกรื่นรมย์ไร้ซึ้งความเศร้าหมองของจิตใจ เป็นความศรัทธาของตัวเราล้วนๆ

18. วัดพระปรางค์หลวง จ.นนทบุรี

วัดพระปรางค์หลวง จ.นนททบุรี

วัดพระปรางค์หลวง เป็นวัดที่มีเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างขึ้นในสมมัยของพระรามาธิบดีที่1 ช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

19. วัดปราสาท จ.นนทบุรี

โบสถ์มหาอุต วัดปราสาท จ.นนทบุรี

วัดปราสาท เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เป็นวัดที่มีความสวยงามประดับลวดลายสวย ที่สำคัญแล้วมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วยฝุ่นเรื่องทศชาติ

 

20. วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

วัดเขมาฯ นนทบุรี

วัดเขมาภิรตาราม เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับริมน้ำเจ้าพระยาเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา บรรยากาศดี วิวสวยๆ ใจกลางชุมชน เดินทางสะดวก

 

21. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

องค์พระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์ได้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในประเทศไทย เจดีย์แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย มีขนาดที่ใหญ่มาก มองเห็นวิวสวย

22. วัดพระธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

พระธาตุไชยา

พระธาตุไชยา เป็นวัดที่คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความนิยมมากราบไหว้บูชาเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ พระบรมธาตุไชยาเป็น สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่เที่ยวแนะนำ