ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,019

ตลาดน้ำคลองสระบัว

ตลาดน้ำคลองสระบัว

ตลาดน้ำคลองสระบัว ลักษณะจะมีทุ่งนาอันเขียวสด บึงน้ำขนาดใหญ่ เรียงริมน้ำด้วยศาลาไม้หลังคาจากอย่างงดงาม บ่อบอกให้เห็นถึงความเป็นเมืองอยุธยา ตั้งแต่ครั้งเก่าแก่ แล้วได้เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของ ชนชาวไทย นอกจากท่านจะเห็นทุ่งนาอันเขียวขจีแล้ว

ยังมีบ้านเรือนไทยสมัยก่อนประดับด้วยของง่าย ๆ ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเกษตรกรของเมืองอยุธยาในครั้งสมัยก่อน เช่น อุปกรณ์หาปลา หม้อดินเผา ที่ได้จำลองมาให้เข้ากับกลิ่นอายของธรรมชาติอันบริสุทธิ์

ค่าธรรมเนียม

ตลาดน้ำคลองสระบัว เปิดให้เยี่ยมชมในวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 17.00 น.
สำหรับผู้ใหญ่ 50 บาทต่อท่าน และ
เด็ก 35 บาท สำหรับเด็กโต แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กฟรี
หลังจาก 4 โมงเย็นจะลดอีก ครึ่งราคา

ที่เที่ยวแนะนำ