เพิ่มรูป แก้ไข View : 17,570

10 จุดต้องไปอยุธยา

10 จุดต้องไปอยุธยา

 

1. ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ก่อด้วยอิฐทั้งหลัง ตั้งอยู่บนเขา บรรยากาศเงียบสงบ อยู่ห่างจากตัวเมืองอยุธยาเพยง 20 กม. สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ วิหารศิลาจันทร์ลอยศักดิ์สิทธิ์ เป็นแท่นศิลากลมขนาดใหญ่ที่ลอยมาตามน้ำมาติดที่ฝั่งของวัด จึงได้นำขึ้นมาให้ประชาชรสักการะบูชา 

 

2. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงระแวก(พนมเปญ) จำลองมาจากปราสาทนครวัด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ ปรางค์ประธาน ปรางค์บริวาร ระเบียงคด พระอุโบสถ ภาพปูปั้น เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี

 

3. วัดใหญ่ไชยมงคล

วัดใหญ่ไชยมงคล

เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาก ไม่ว่าจะมาสักการะบูชาหรือมาชมสถาปัตยกรรมที่มีอายุยาวนาน ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรให้ผู้ที่นับถือได้กราบไหว้ จุดที่น่าใจ ได้แก่ เจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรที่ทรงรบชนะ 

 

4. ศาลหลักเมืองอยุธยา

 ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาปัตยกรรมไทย มณฑปจตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสาหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวแก้วซ้อนกัน ๗ ชั้น สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นจุดหลักบ้านหลักเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุข และจะฝังไว้ในใจกลางเมือง 

 

5. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงตระหนักถึงความยากจนของราษฎร จนพัฒนามาเป็นศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้จากช่วงที่ว่างจากการทำเกษตรกรรม 

 

6. ตลาดทุ่งบัวชม

ตลาดทุ่งบัวชม

ตลาดน้ำแห่งใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างสมัยเก่า ย้อนยุคกับแนวคิดร่วมสมัย เป็นแหล่งรวมของดีสี่ภาค และงานแฮนด์เมด มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สินค้า OTOP เครื่องประดับ เสื้อผ้า และสินค้าต่างๆอีกมากมาย ในตลาดยังมีหุ่นยนต์หลายตัวให้ได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย

 

7. วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม

ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์ สันนิษฐานว่าวัดถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ยังหลงเหลือจากการถูกเผาในช่วงสงคราม พระพุทธไสยาสน์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือโดดเด่นที่พระเศียรซึ่งทำเป็นดอกบัวซ้อนกันรองรับไว้แทนพระเขนย มีความยาว 42 เมตรและสูง 8 เมตร ให้ผู้คนได้กราบไหว้

 8. พระราชวังบางประอิน

พระราขวังบางประอิน

เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ตัวอาคารในพระราชวังมีสถาปัตยกรรมหลายแบบทั้งแบบไทย ยุโรป จีน และขอม มีความสวยงาม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

9. วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

หมายถึงวัดอันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นในสมัยขุนหลวงพะงั่ว พ.ศ. 1917 สมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธาน สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุ ได้แก่ พระปรางค์ขนาดใหญ่ เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารที่ฐานชุกชี เป็นต้น 

 

10. วิหารมงคลบพิตร

วิหารมงคลบพิตร

ประดิษฐานพระพุทะรูปขนาดใหญ่ ที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม  ยอดมณฑปของพระมงคลบพิตรถูกฟ้าผ่าในสมัยพระเจ้าเสือ จนพังทลายลงมาโดนพระเศียรของพระพุทธรูปหักตกลงมา จึงได้มีการบูรณะและเปลี่ยนอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นพระวิหาร ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ