ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,555

คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2437 ที่เกาะลอยบริเวณสะพานเกลือซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการมณฑล

ต่อมาในราวปีพ.ศ. 2483 ปรีดี พนมยงค์นายรัฐบุรุษอาวุโสได้ย้ายจวนหลังนี้มาสร้างในบริเวณคุกนครบาลเก่าของพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสร้างเรือนไทยเพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ.2499 และให้ชื่อเรือนไทยนี้ว่าคุ้มขุนแผน ซึ่งเชื่อกันว่าขุนแผนเคยต้องโทษอยู่ในคุกแห่งนี้

เป็นเรือนไทยทรงโบราณ มีอยู่ 5 หลัง อยู่กลางเกาะทางด้านใต้วิหารพระมงคลบพิตร หันหน้าสู่ถนนศรีสรรเพชญ์ และถนนป่าตอง ในตำบลประตูชัย สร้างไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็น และ ศึกษารูปบ้านไทยในชนบทสมัยโบราณ ทั้งจะเห็นว่าก่อนนั้นจัดบ้านอย่างไร เช่น เรือนเอก เรือนโท หอพระ หอเครื่อง หอนั่ง ครัวไฟ ซึ่งนับวันรูปบ้านไทย โบราณแทบจะหมดไป

ระเบียงหน้าบ้าน คุ้มขุนแผนชานระเบียงบ้าน

คุ้มขุนแผนนี้ประกอบไปด้วยหอใหญ่เป็นประธานกลุ่มของบ้านไทยเป็นที่อยู่ของหัวหน้าครอบครัว จะเป็นห้องที่ใหญ่เป็นห้องนอนด้านหน้ามีระเบียงซึ่งจะมีระดับต่ำกว่าพื้นห้อง  ซึ่งห้องและระเบียงนั้นเป็นลักษณะสำคัญของเรือนไทย เพราะสามารถปลูกเป็นหมู่ได้หลายหลังเชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยชาน ซึ่งจะมีลักษณะต่ำกว่าพื้นเรือนนั้นเอง  ข้างๆกันเป็นหอขวา และหอซ้าย เป็นเรือนบริวารของชุดเรือนไทย มีลักษณะเดียวกับหอใหญ่ มีห้องใหญ่และมีระเบียงอยู่ด้านหน้า ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัว เช่น บุตร ธิดา

การเดินทาง

การเดินทาง หากมาจากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วให้ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม จะเห็นสามแยกแล้วเลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนักจะเห็นคุ้มขุนแผนอยู่ทางซ้ายมือ

ที่เที่ยวแนะนำ