ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,482

วัดไก่

วัดไก่  เป็นวัดเล็กๆ ที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แล้วเคยเป็นวัดร้างไปช่วงหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2325 เริ่มที่จะมีพระมาจำพรรษาและบูรณะวัดขึ้น  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2330

ที่เที่ยวแนะนำ