ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,076

วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ ถูกสร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา ในพศ. 1967 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุ ตัวอาคารล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตภายในมีองคปรางค์ประธานพระทับ

วัดราชบูรณะ มีชื่อเสียงโด่งดังทำให้มีกลุ่มคนร้ายลักลอบขุดกรุภายใน พ.ศ. 2499 และชิงทรัพย์สมบัติหนีไปอย่างมากมาย ต่อมาได้ทำการบูรณะวัดดังกล่าวโดยกรมศิลปกร

ปัจจุบันได้มีการเก็บทรัพย์สมบัติไว้ที่ห้องราชบูรณะ ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พบกับของมีค่าต่าง ๆ มากมาย เช่น ฝาผนังเขียนลวดลายสีเป็นชายจีน 3 คน และอักษรภาษาจีน ทั้งภาพนก ต้นไม้ ธรรมชาติ บางส่วนมีการปิดทองอีกด้วย

ค่าธรรมเนียม

ทางวัดราชบูณะ เปิดให้บริการ 08.30-16.30 น.

คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 30 บาท หรือ

สามารถซื้อบัตรรวม คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 180 บาท

บัตรนี้สามารถเข้าชมได้ทั้งวัดและในส่วนขอพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ ในจังหวัดอยุธยา ระยะเวลา 30 วัน

ที่เที่ยวแนะนำ