ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 797

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จัดแสดงพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยานับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน โดยสรุปให้เห็นสถานะสำคัญของอยุธยาด้านต่างๆ นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสไปเที่ยวที่นี่แล้ว จะเที่ยวอยุธยาได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ที่เที่ยวแนะนำ