ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,059

เรียลซู สวนสัตว์แปลก

เรียลซู สวนสัตว์แปลก ศูนย์การเรียนรู้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ต่างถิ่นแห่งประเทศไทย เรียลซูเป็นสวนสัตว์ชนิดพิเศษที่มีทั้งแบบอยู่ในร่มและแบบติดแอร์ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวนสัตว์มากกว่า 500 ตัว มีสัตว์ทุกประเภทหลากหลายชนิดและสายพันธุ์จากทั่วโลก

ที่เที่ยวแนะนำ