แผนที่

แก้ไข

แผนที่ อยุธยา

1. วัดใหญ่ชัยมงคล
    (WAT YAI CHAIMONGKHON) 

2. วัดพนัญเชิง
    (WAT PHANANCHOENG)

3. วัดภูเขาทอง
    (WAT PHUKHAO THONG)

4. พระที่นั่งเพนียด
    (ELEPHANT KRAAL PAVILION)

5. ปราสาทนครหลวง
    (PASAT NAKHON LUANG)

6. โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
    (BANG PA-IN)

7. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
    (ROYAL FOLK ARTS & CRAFTS-CENTRE
      AT BANG SAI)

8. โบราณสถานในบริเวณกรุงเก่า
    (PRINCIPAL RUINS OF AYUTTHAYA)

9. หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก
    (ARANYIK VILLAGE HANDMADE KNIVES)

10. แหล่งผลิตบ้านทรงไทย
     (THAI STYLE HOUSE PRODUCTS CENTRE)

11. ฝูงค้างคาวแม่ไก่วัดตาลเอน
     (BATS AT WAT TAN-EN)

ที่พักแนะนำ