เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,528

อยุธยาไหว้พระ 9 วัด

อยุธยาไหว้พระ 9 วัด

1.วัดพนัญเชิง

วัดเก่า สร้างสมัยเมืองอโยธยาเป็นราชธานี ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างมาก่อนสร้างเมืองอยุธยา 

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

 

2.วัดใหญ่ชัยมงคล 

เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ มีพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด และเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


3.วัดอโยธยา

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเก่าอโยธยา เป็นวัดเก่าแก่ มีจุดสำคัญในวัดหลายอย่าง เช่น เสาประตู เจดีย์ 2 องค์ พระประธาน เเละพระอุโบสถ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2486


4.วัดมหาธาตุ

วัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช พระปรางค์ในวัด ถือได้ว่าสร้างอันดับต้นๆมนสมัยอยุธยา และที่สคัญ เป็นวัดที่มีเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้

 

 

5.วัดหน้าพระเมรุ

พระประธานในอุโบสถ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช นมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง


6.วัดมงคลบพิตร

วัดโบราณสำคัญในอยุธยา เคยเป็นวัดในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ บริเวณด้านหน้ามีร้านค้าตั้งเรียงราย 

 

7.วัดโลกยสุธาราม 

วัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชโบราณ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในเกาะกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมปรางค์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัด  

 

8.วัดท่าการ้อง

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรัตนมงคล หรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อยิ้ม มีห้องน้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2549


9.วัดพุทไธศวรรย์ 

วัดพุทไธศวรรย์  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม  ด้านข้างตอนใต้ของวิหารหลวง มีวิหารพระนอน พระนอนองค์นี้เพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้ นอกนั้นโดยรอบยังมีเจดีย์ใหญ่น้อยอีกมากายที่น่าเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

ที่เที่ยวแนะนำ