ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,220

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ  นั้นเป็นสวนหินธรรมชาติตั้งอยู่ในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมพุหางนาค มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สันนิษฐานว่า สวนหินนี้เกิดจากการที่ภูเขาไฟปะทุ ทำให้ลาวาไหลออกมา และกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ เมื่อลาวาเย็นลงจึงกลายเป็นหิน น้ำและลมที่กัดเซาะหินเหล่านี้เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้หินแต่ละก้อนมีรูปทรงต่างๆ กันไปดูสวยงามแปลกตา อีกทั้งอุทยานสวนหินพุทธสถานฯ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามเส้นทางให้เดินเที่ยวชมอีกด้วย


มุมสูงด้านบน

บรรยากาศรอบ

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ

อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ


บึงน้ำด้านหน้าอุโมงค์ อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศภายในมีพระสำหรับกราบไหว้พระธรณีอุโมงค์ด้านในปากทางเข้า อุโมงค์บรรยากาศ อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศนกสำหรับถ่ายรูป

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี