ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,847

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคา เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินสีเขียว มีลักษณะแตกต่าง จากรอยพระพุทธบาทที่พบตามที่อื่นๆ คือเป็นรอยพระพุทธบาทนูน ขนาดกว้างประมาณ 65.5 ซม. ยาว 141.5 ซม. นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-16 นอกจากนี้ยังพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่างๆ อีกหลายชนิด


วัดเขาดีสลัก

วิวมุมสูงด้านบน

มองเห็นวิวรอบๆ ล้อมด้วยต้นไม้

บรรยากาศสวยๆ

วิวสูงด้านบนตรงกลาง

วัดเขาดีสลัก


 รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก


พระพุทธรูป

พระอุโบสถ

พระเจดีย์

ด้านในประดิษฐานพระพุทธบาท

วิวต้นไม้

ประตูทางเข้าพระอุโบสถ

รอยพระพุทธบาท

จุดปิดทอง

ปิดทองพระพุทธรูป

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

จุดชมวิว

จุดตีระฒัง

บรรได

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

ป้าย กราบนมัสการ

พระเจดีย์

พระเจดีย์ล้อมด้วยผ้าเหลือง

บันไดทางลง

วัดเขาดีสลัก