ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,980

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอไชยา ห่างจากที่ตั้งอำเภอไชยา 1 กม. องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด สุราษฎร์ธานี

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

มุมผังวัด

มุมผังวัด

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --