ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,729

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอไชยา ห่างจากที่ตั้งอำเภอไชยา 1 กม. องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด สุราษฎร์ธานี

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

มุมผังวัด

มุมผังวัด

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

ด้านหน้าของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

วิวมุมสูงด้านบนของ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวืหาร

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

พระเจดียเก่าแก่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --