ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,143

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ชาวบ้านนิยมเรียกวัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ มีพระปรางค์สร้างไว้สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ มีลักษณะจำลองแบบพระธาตุนครวัด รูปลักษณะตั้งอยู่ในระเบียงสี่เหลี่ยม ทรงเป็นรูปปรางค์ก่อด้วยอิฐและศิลา ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมบริเวณฐานระเบียงมีทางเดินรอบ ที่วิหารคตรอบลานพระปรางค์ มีพระพุทธรูปศิลา และสมัยทวารวดี สมัยลพบุรี และสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ โดยรอบ มีบันไดและช่องคูหาเข้าไปถึงองค์พระปรางค์ พระปรางค์สูง 12 วา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ศอก

มีข้อสันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นศาสนถานขอขอม ต่อมาเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง พระพุทธศาสนาได้ เผยแพร่มายังสุวรรณภูมิ สถานที่แห่งนี้จึงถูกดัดแปลงมาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

 
วิวมุมสูงด้านบนวิววัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วิวแม่น้ำวิวด้านบนวิวสวยๆวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้านหน้าพระอุโบสถพระเจดีย์ป้ายประวัติความเป็นมาพระประทานด้านในกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้านหน้าของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุของเก่าประวัติความเป็นมาส่วนประกอบโบราญวัตถุฐานโบราญสถานซากโบราญสถานโบราญสถานโบราญสถานกำแพงโบราณแนวกำแพงโบราณซากโบราญสถานซากโบราญสถานซากโบราญสถานโบราญสถานวิหารหลวงปราสาทธรรมภายในพระประทานพระประทานด้านในพระศรีนัดร์พระประธานในวิหารพระเจดีย์แบบเก่าพระนอนกราบไหว้ประวัติภาษาอังกฤษวัดพระศรีรัตนมหาธาตุประวัติความเป็นมาของวัดมหาธาตุด้านข้างของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ