ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 12,984

วัดปราสาท

วัดปราสาท

ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง เป็นวัดที่มีลายสลักหน้าบัน และซุ้มประตู พระอุโบสถศิลปอยุธยา ฝีมือการก่อสร้างประณีตบรรจง

ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติสันนิษฐานกันว่า "วัดปราสาท" สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายดูได้จากอุโบสถแบบมหาอุต คือ ผนังด้านข้างทั้งสองไม่มีหน้าต่างด้านหน้ามีประตูทรงปราสาทประดับลวดลายปูนปั้นด้านหลังมีเพียงช่องแสงเล็กๆ หลังพระประธานเวลาแสงส่องผ่าน ทำให้เกิดรัศมีเจิดจ้ากระจายรอบองค์พระสวยงามและมหัศจรรย์อย่างวิเศษสุดผนังของอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นเรื่องทศชาติเขียนขึ้นในสมัย อยุธยาตอนปลายโดยมีฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี ซึ่งนับว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุด

ภายในโบสถ์มีพระประธาน และพระสาวกอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ถึงตอนปลาย และมีธรรมมาสน์ที่สวยงามมากหลังหนึ่ง ซึ่งมีอายุพร้อมกับโบสถ์ตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญวัดปราสาทถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ดำเนิน การอนุรักษ์โบสถ์ และศิลปกรรมได้อย่างถูกวิธี จึงทำให้เป็นแหล่งวิทยาการที่น่าสนใจยิ่งของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายบางใหญ่-ท่าน้ำนนท์

หน้าพระอุโบสถวัดปราสาท (หลังฝนตก)

หน้าพระอุโบสถวัดปราสาท (หลังฝนตก)

เขตพระอุโบสถ(ด้านหน้าโบสถ์มหาอุต)

เขตพระอุโบสถ(ด้านหน้าโบสถ์มหาอุต)

หลังพระอุโบสถ

หลังพระอุโบสถ

มุมสูงตรง พระอุโบสถมหาอุต

มุมสูงตรง พระอุโบสถมหาอุต

มุมสูงต้นตะเคียน

มุมสูงต้นตะเคียน

หน้าบัน พระอุโบสถ

หน้าบัน พระอุโบสถ

ประวัติพระอุโบสถ

ประวัติพระอุโบสถ

มหาอุต คือ ไม่มีช่องหน้าต่าง ประตูเข้าออกทางเดียว คล้ายๆกับที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาอุต คือ ไม่มีช่องหน้าต่าง ประตูเข้าออกทางเดียว คล้ายๆกับที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอุโบสถ วัดปราสาท สัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้

พระอุโบสถ วัดปราสาท สัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้

ศาลาไม้ทรงไทย ทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลา

ศาลาไม้ทรงไทย ทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลา

ศาลาไม้ทรงไทย ยังใช้งานอยู่

ศาลาไม้ทรงไทย ยังใช้งานอยู่

พระอุโบสถ-มหาอุต

พระอุโบสถ-มหาอุต

กุฏิไม้เก่าแก่

กุฏิไม้เก่าแก่

พระอุโบสถ เข้า-ออกทางเดียว (ด้านหลังพระอุโบสถ)

พระอุโบสถ เข้า-ออกทางเดียว (ด้านหลังพระอุโบสถ)

ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์

ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์

ต้นตะเคียนยักษ์ ในเขตวัดฯ

ต้นตะเคียนยักษ์ ในเขตวัดฯ

กุฎิเรือนไม้วัดปราสาท ดูขลัง

กุฎิเรือนไม้วัดปราสาท ดูขลัง

ที่เที่ยวแนะนำ