เพิ่มรูป แก้ไข View : 8,550

10 ที่เที่ยวอ่างทอง เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม

10 ที่เที่ยวอ่างทอง เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม

10 ที่เที่ยวอ่างทอง เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม

1. วัดจันทรังษี
ภายในวัดมีวิหารจัตุมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามที่บ่งบอกถึงความเจริญรุง่เรืองของพระพุทธศาสนาในจังหวัดอ่างทอง ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสด

2. วัดต้นสน
เป็นวัดที่ชำรุดทรุดโทรมมากเกือบจะเป็นวัดร้างเลยทีเดียวในสมัยนั้น แต่ปัจจุบันได้มีการบูรณะปรับปรุงจนสวยงามขึ้นมา มีพุมธศิลป์สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอยางยิ่ง

3. วัดราชปักษี
เป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ ที่สำคัญวัดนี้ยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4. วัดท่าอิฐ
เป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเพ็ชร พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว

5. วังปลาวัดข่อย
เป็นสถานที่ ที่พึ่งทางใจของพระพุทธศาสนิกชน เรียกว่าได้ว่าเป็นแหล่งที่รวมผู้คนในวันหยุดแต่ละสัปดาห์ก็เป็นได้ สำหรับวังปลาวัดข่อย แห่งนี้มีปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่ติดกับอาณาเขตของวัด

6. วัดขุนอินทประมูล
มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกัน เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร

 

7. วัดสระแก้ว
เป็นวัดที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ที่มีเด็กอยู่ในการดูแล นอกจากนั้นแล้วยังมีการตั้งของ สามัคคีสมาคาร ซึ่งเป็นศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์

8. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
เป็นเรือนไทยทรงสูง ตั้งอยู่ที่วัดท่าสุทธาวาส เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดำริให้ตัง้ขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎร นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถเดินเล่นชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง


9. วัดท่าสุทธาวาส
วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณ สมัยอยุธยาตอนต้นในการศึกสงครามครั้งกรุงศรีอยุธยา บริเวณนี้จะเป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชอุปถัมภ์ มีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ

10. วัดม่วง
มีพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกรีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์ และแดนเทพเจ้าจีน

ที่เที่ยวแนะนำ