ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,614

วัดม่วง

วัดม่วง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน ระยะทางจากจังหวัดถึงวัดม่วง ประมาณ 8 กม. ใช้เส้นทางสายอ่างทอง-สุพรรณบุรี วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ มีพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์ และแดนเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า ที่เมืองวิเศษชัยชาญ และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทองได้ด้วย


พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริเวณภายในวัดม่วง

รูปปั้นขนาดใหญ่ภายในวัดม่วง

วัดม่วง

วิวมุมสูง


วัดม่วงวิวสูงด้านบน

วิวมุมสูงด้านบน

วิวมุมสูง วัดม่วง

วิวมุมสูง

บรรยากาศด้านบนของวัดม่วง

วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง

ที่เที่ยวแนะนำ