ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 51,591

วัดเขาดิน

วัดเขาดิน

วัดเขาดิน ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในอำเภอบางปะกงที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ทำให้วัดเขาดินนั้นรายล้อมด้วยธรรมชาติงดงามและทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสบายใจสดชื่นทุกครั้งราวกับต้องมนต์อย่างน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม ภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

  • พระอุโบสถ 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นห้องกว้าง มีรั้วกันพร้อมกระจกสำหรับทำกิจกรรมต่างๆส่วนชั้นบนเป็น สถานที่สำหรับทำกิจของสงฆ์ ด้านในอุโบสถยังงดงามด้วยภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
  • พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 39 เมตร เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ.2540 โดยมีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น สำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างมากมาย
  • มณฑปเก่า ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว ทั้งนี้ มีการสันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พักกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา ประกอบด้วยชั้นล่าง อันเป็นประดิษฐานพระพุทธอภัยทานให้ประชาชนได้สักการะ ส่วนชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร 9 นิ้ว ขนาดความสูงพร้อมฐาน 20 เมตร
  • ถ้ำอันเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชใช้พักทัพเมื่อเดินทางผ่านมา ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภายในถ้ำด้วยการติดไฟเพิ่มแสงสว่างและเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชม
  • ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบางปะกงให้ความเคารพนับถือ

 
วัดเขาดินมุมสูง


วัดเขาดิน

วัดเขาดิน พระใหญ่

วัดเขาดิน มุมสูงพระใหญ่

วัดเขาดิน มุมสูงสวยๆ

มองไปไกลๆ วัดเขาดิน

เขาดิน

เขาดินมีลักษณะเป็นเนินหินแกรนิตที่เป็นหินชนิดเดียวกับหินที่ราบบริเวณเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี มีความสูงจากพื้นที่ราบรอบบริเวณเขาดินประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าจาก บนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของ "วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีบัพตาราม" นับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีบนเนินหินและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวของอำเภอบางปะกง ที่มีความสูงกว่าที่แหล่งอื่น

ประวัติหลักฐานที่พบ

ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีเทาอยู่หลังหนึ่ง สันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสตอนขากลับจากเสด็จฯ ชายทะเลตะวันตก เมื่อ พ.ศ.2401

 

การเดินทาง

จากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปตามลำน้ำบางปะกงประมาณ 14 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าคลองอ้อมไปอีก 2 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนหมายเลข 314 จากจังหวัดฉะเชิงเทราเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ถึงทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นก่อนถึงโรงไฟฟ้าจะมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าไปยังบริเวณเขา