ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,060

วัดโพรงอากาศ

วัดโพรงอากาศ

วัดโพรงอากาศ ตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน สิ่งโดดเด่นของวัด ก็คือ พระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่ามซึ่งหลวงพ่อสมชายเจ้าอาวาสคนปัจจุบันตั้งใจสร้างเพื่อ ให้เป็น สถานที่สำคัญของเมืองแปดริ้ว โดยใช้เสาทั้งหมด 196 ต้น และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย

วัดนี้เกิดจากชาวบ้านที่เลื่อมใสในตัวพระอาจารย์สมชาย พุทฺธสโร ระหว่างออกธุดงด์ จึงได้บริจาคที่ดินบริเวณตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๔๘ ไร่ และพระอาจารย์สมชาย พุทฺธสโร ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจาก ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น การสักการะพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่ค่อนข้างปลอดโปร่งเย็นสบายเนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีศาลาริมน้ำสำหรับพักผ่อน เหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามในเชิงศาสนสถาน โดยทางวัดส่งเสริมให้ประชาชน เข้าวัด ทำบุญ เนื่องในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา

การเดินทาง

หากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หรือเส้นทางมีนบุรีเข้าสุ่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนเข้าตัวจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีป้ายไป ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ ตรงไปจนเห็นทางไปฉะเชิงเทรา ให้ขึ้นสะพานลอยไปกรุงเทพ ตรงไปจะเจอสามแยก ให้เลี้ยวขวาเข้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว วิ่งไปประมาณ 6 กม. จะเจออีกสามแยกให้เลี้ยวซ้าย วิ่งไปอีกประมาณ 3.5 กมอีกเส้นทางหนึ่ง

หากมาจาก รังสิตให้ใช้ถนนหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) มาจนถึง สามแยกไฟแดงอำเภอองครักษ์ (เลยมหาวิยาลัยศริ นครินทร วิโรฒประมาณ 1,500 ม.)ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3001 (ถนนองครักษ์างน้ำเปรี้ยว) ตรงเข้าตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ50 กิโลเมตรจะถึงวัดโพรงอากาศพอดี เมื่อเราขับรถมาไกล้ระยะทางที่จะถึงวัดแล้วจะ สามารถมองเห็น พระอุโบสถมหาเจดีย์องค์สีทองขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า


มุมสูงวัดโพรงอากาศ

วิวมองเห็นทุ่งนา

วัดโพรงอากาศด้านบนสวยมาก

ด้านหน้าวัด

วัดโพรงอากาศสวยมากไม่ผิดหวัง

พระพิฆเนศ สวยมาก

ถ่ายจากไกลๆ

ไปแล้วต้องไปอีกแน่วัดโพรงอากาศ

เข้าวัดกราบไหว้บูชา

ด้านข้างของวัดโพรงอากาศ

กราบไหว้บูชาด้วยธูปเทียน

เจดีย์ทองสวยมาก

เจดีย์ทอง

กราบไหว้พระประทาน

ที่เที่ยวแนะนำ