ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, อ่างทอง
 

ผลไม้ตามฤดูกาล

ได้แก่ มะม่วง ส้มโอ ฝรั่ง มะละกอ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาเนื้ออ่อน ปลายี่สก ปลาน้ำเงิน

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 

อาหารแปรรูปต่าง ๆ
ได้แก่ เนื้อทุบและไข่เค็ม อำเภอไชโย ปลาแห้งเสียบไม้รมควัน ปลาตากแห้ง ปลากรอบ

 

ขนมหวาน
ที่เป็นของฝากซึ่งได้รับความนิยมมาก คือ ขนมเกสรลำเจียก จากอำเภอวิเศษชัยชาญ และขนมกง อำเภอเมือง

 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ได้แก่ เครื่องจักสาน บ้านเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง กลอง และตุ๊กตาชาววัง อำเภอป่าโมก เครื่องเรือนจำลอง

 

ที่พักแนะนำ