ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,675

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทองบนถนนมาลัยแมน ในเขตตัวอำเภออู่ทอง อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กม. เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยทวารวดี เพราะมีโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งสลักด้วยเนื้อหินมีเทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน เจดีย์สมัย อยุธยาบนยอดเขา 1 องค์ และยังมีรอยพระบาทจำลองแกะสลักด้วยหินเขียวธรรมชาติ ประดิษฐาน ไว้ในมณฑป บนยอดเขาอีกด้วย มีงานประจำปีนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 12 กับวันขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5

 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม(วัดเขาพระ)

วิวสูงด้านบน

วิวสวยๆ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม(วัดเขาพระ)

วิวมุมสูง

วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม

สวยมากวัด เขาพระศรีสรรเพชญาราม

ทางเข้าพิพิธภัณฑ์

บรรไดทางขึ้น วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

ภายในถ้ำ

จุดกราบไหว้พระ

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วิวคลองด้านข้าง

บันไดทางขึ้นเขา

พระอุโบสถ

ระฆังวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

พระเจดีย์

พระเจดีย์

วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม

จุดชมวิวทิวทัศน์

กราบไหว้ขอพร

วิวภูเขาสวยๆ