ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,702

วัดดอนมูล ท่าวังผา

วัดดอนมูล ท่าวังผา

วัดและหมู่บ้านดอนมูล มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวคือ เป็นหมู่บ้านนำร่อง และจะมีประเพณีการก่ำเมือง เป็นบ้านไทลื้อซึ่งมาจากสิบสองปันนา จากจีนตอนใต้ จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้า โดยจะทำพิธี 3 ปีต่อครั้ง โดยปิดหมู่บ้าน ห้ามคนในออก คนนอกเข้า

นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานวิหารที่เก้ช่าแก่ อายุประมาณ 200-250 ปี ซึ่งอนุรักษ์ไว้ดั้งเดิม และมีการจักสานหรือทำขันโตก และทอผ้าพื้นเมือง ยังมีวิถีการทพำเกษตกรพอเพียง มีเขยอนุรักษ์ต้น้ำและอนุรักษ์ปลาแม่น้ำ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และมีผู้ศึกษาหาความรู้ประจำสม่ำเสมอ

มุมสูงลักษณะมองเห็นหลังคาของวัด

มุมสูงลักษณะมองเห็นหลังคาของวัด

มุมด้านข้างของวัดดอนมูล

มุมด้านข้างของวัดดอนมูล

ด้านหลังวัดดอนมูล เป็นชุมชนเช้าบ้านดอนมูล

ด้านหลังวัดดอนมูล เป็นชุมชนเช้าบ้านดอนมูล

พระประทาน

พระประทาน

ประวัติความเป็นมาของวัด

ประวัติความเป็นมาของวัด

พระประทาน ด้านใน

พระประทาน ด้านใน

ด้านหน้าตัววัด

ด้านหน้าตัววัด

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

ด้านหน้าของวิหาร

ด้านหน้าของวิหาร

วิหารด้านข้าง

วิหารด้านข้าง

เครื่องแต่งกายทำจากผ้าไหม

เครื่องแต่งกายทำจากผ้าไหม

เครื่องนุ่มห่ม

เครื่องนุ่มห่ม

เสื้อผ้าไทยลื้อ

เสื้อผ้าไทยลื้อ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

ทางเข้า

ทางเข้า

-- ดูเพิ่ม --