ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,767

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ

อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ ประมาณ 9 กิโลเมตร (เส้นทางหลวงหมายเลข 1022) เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879 - 1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง

สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนา และชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ำ - ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกปี

มุมสูงเห็นแผนผังของวัดแบบตรงๆ

มุมสูงเห็นแผนผังของวัดแบบตรงๆ

มุมสวยๆ ด้านบนจากกล้องโดรน

มุมสวยๆ ด้านบนจากกล้องโดรน

วัดพระธาตุช่อแฮ ที่มีวิวสวยๆ

วัดพระธาตุช่อแฮ ที่มีวิวสวยๆ

มองเห็น บ้านๆเล็กๆกับท้องนาสีเขียว

มองเห็น บ้านๆเล็กๆกับท้องนาสีเขียว

วิวสวยๆ ของวัดพระธาตุช่อแฮ

วิวสวยๆ ของวัดพระธาตุช่อแฮ

บันไดทางขึ้น วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่

บันไดทางขึ้น วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่

พระอุโบสถ ของวัดพระธาตุช่อแฮ

พระอุโบสถ ของวัดพระธาตุช่อแฮ

รุูป

รุูป

บันไดทางเดินขึ้น

บันไดทางเดินขึ้น

พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีความสำคัญกับจำหวัดแพร่มาก

พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีความสำคัญกับจำหวัดแพร่มาก