ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 453

เกาะสุกร

เกาะสุกรหรือเกาะหมูเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน ตั้งอยู่ในทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย เกาะนี้เป็นรูปเรียวยาว จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง บนเกาะมีราษฎรชาวไทยมุสลิมอยู่กันหนาแน่น ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญทิวทัศน์สวยงามมาก

ที่เที่ยวแนะนำ