ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 282

บ้านอดีตนายกชวน

บ้านอดีตนายกชวน

บ้านอดีตนายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ได้ยกระดับให้บ้านนายชวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บ้านอดีตนายกชวน

บ้านอดีตนายกชวน