ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 411

น้ำตกสายรุ้ง

เดินทางไปตามเส้นทาง ถนนตรัง-ปะเหลียน ถึงอำภอย่านตาขาว กม.ที่25
มีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก 15 กม. เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกมาจาก หน้าผาที่สูงใหญ่ จุดเด่นที่สุดของน้ำตกแห่งนี้คือเวลาตอนเย็นละอองน้ำของ น้ำตกจะทำมุม กับแสงอาทิตย์ ปรากฏเป็นประกายรุ้งสวยงาม โดยเฉพาะฤดูที่มีน้ำมากจะเห็นได้ชัดขึ้น

ที่เที่ยวแนะนำ