ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,420

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดตรัง เช่นเดียวกับเจ้าพ่อเขาตก ที่นี่จะใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งอยู่บน ถนนรัษฏา ตำบลทับเที่ยง (เยื้องๆกับสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง) ในเขตเทศบาลนครตรัง