ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,438

วัดถ้ำพระพุทธ

วัดถ้ำพระพุทธ

วัดถ้ำพระพุทธ ภายในถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่ และพระยืนทรงเครื่องประดับพระเศียรด้วยเทริด คือเครื่องประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้าอย่างมโนราห์ และนอกจากนั้นยังมีสมบัติเครื่องใช้ของคนชั้นสูง อย่างเช่น เครื่องปั้นเก่าแก่ เครื่องลายคราม เครื่องถมทอง  ที่มาของสมบัติสูงค่าเหล่านี้และประวัติความเป็นมาของวัดเก่าแก่นี้ยังไม่กระจ่างชัด


ถ้ำพระพุทธ

ถ้ำพระพุทธ

ถ้ำพระพุทธ

ที่เที่ยวแนะนำ