ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 459

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำเขาช้างหาย ตามถนนสายนาหมื่นศรี ประมาณ 5 กม. สนใจสอบถามได้ที่ พัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง โทร. (075) 242431 และใกล้ ๆ กันระยะทาง 300 เมตร ยังมีพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี เป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบล เพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมและหัตถกรรมของท้องถิ่นมีอุปกรณ์เครื่องใช้และวัตถุโบราณ จำนวนกว่า 300 ชิ้น

ป้าย กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ป้าย กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

เครื่องทอผ้า

เครื่องทอผ้า

สาธิตการทอผ้า

สาธิตการทอผ้า

ผ้าที่ทอ

ผ้าที่ทอ

ผ้าที่ทอ

ผ้าที่ทอ

ผ้าที่ทอไว้สำหรับขาย

ผ้าที่ทอไว้สำหรับขาย

ผ้าที่ทอไว้สำหรับขาย

ผ้าที่ทอไว้สำหรับขาย

กระเป๋า

กระเป๋า

บรรยากาศภายในร้านขายผ้าทอ

บรรยากาศภายในร้านขายผ้าทอ

บรรยากาศภายในร้านขายผ้าทอ

บรรยากาศภายในร้านขายผ้าทอ

จุดทอผ้า

จุดทอผ้า

หุ่นโชว์ผ้าทอ

หุ่นโชว์ผ้าทอ

หุ่นโชว์ผ้าทอ

หุ่นโชว์ผ้าทอ

รุูป

รุูป

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

ผ้าทอ เป็นตัวหนังสือ

สอนทอผ้า

สอนทอผ้า

รุูป

รุูป

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

เดินชมสวน

เดินชมสวน

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

รุูปบรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

รุูปบรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

บรรยากาศรอบๆ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ข่าวในสมัยก่อน

ข่าวในสมัยก่อน

ที่เที่ยวแนะนำ