ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 922

สวนสมเด็จศรีนครินทร์

สวนสมเด็จศรีนครินทร์

อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กม. เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่มีภูมิประเทศ และทิวทัศน์ที่สวยงามมาก


บรรยากาศชิวๆสวน

รูปปั้นสมเด็จศรีนครินทร์