ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,031

เกาะเชือก-เกาะแหวน

เกาะเชือก-เกาะแหวน

เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก   และฝูงปลาที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดินทางไปเกาะโดยลงเรือที่ท่าเทียบเรือปากเมง มีเรือออกตลอดเวลาโดยใช้เส้นทางเดียวกับเกาะมุก และเกาะกระดาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำราคาประมาณ 800 บาท/วัน


จุดดำน้ำเกาะเชือก

ดำน้ำชมปะการัง

สัญลักษณ์ของที่นี่คือเชือก

จุดจอดเรือเกาะเชือก

จุดจอดเรือเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

จุดดำน้ำเกาะเชือก

เกาะแหวน

เกาะแหวน

เกาะแหวน

เกาะแหวน

ที่เที่ยวแนะนำ