ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร,ตรัง

อำเภอเมือง
กนกภัตตาคาร ถนนวิเศษกุล โทร. 075-211-008-9 อาหารจีน
กาแฟเขาช่อง ถนนพัทลุง โทร. 075-218-759
โกยาว ถนนวิเศษกุล โทร. 075-219733  อาหารพื้นเมือง
โกหลั่น ถนนกันตัง โทร. 075-222-925 หมูย่างตรัง
แกงส้ม ถนนห้วยยอด โทร. 075-219-383 อาหารปักษ์ใต้
ข้าวต้มพุ้ย ถนนพระราม 6 โทร. 075-210-127
คอกม้าฮิลล์ไซด์ 73/63 ถนนท่ากลาง โทร. 075-213-044, 075-213-033 อาหารไทย
ครัวบางรัก ถนนกันตัง โทร. 075-211-923 อาหารไทย
ตรอกปลาซีฟู้ด ถนนพระราม 6 ซอย 2 โทร. 075-210-025 อาหารทะเล
ธรรมนูญ ถนนเวียงกะพัง โทร. 075-218-934 อาหารไทย
นำมุ่ย ถนนพระราม 6 โทร. 075-218-504 อาหารพื้นเมือง
บ้านสุวิมล 113/3 ถนนเวียนกระพัง โทร. 075-218-934 อาหารไทย
แม่จำเนียร 298 ถนนกันตัง โทร. 075-212-664 อาหารไทย
เรือนแพริเวอร์ไซด์ โทร. 075-230-387 อาหารทะเล
วังมังกรฟิชชิ่งปาร์ค 50/9 ถนนเวียนกระพัง โทร. 075-212-006
อำเภอสิเกา
เลตรัง ตำบลปากเม็ง โทร. 01-904-8185 อาหารทะเล
อำเภอกันตัง
หาดยาวซีฟู้ด โทร. 075-219-270 อาหารทะเล