ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 901

ถ้ำพระยาพิชัย

ถ้ำพระยาพิชัย

อยู่บ้านในวัง ตำบลหนองบัว เป็นถ้ำที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีหินงอก หินย้อย

ปากถ้ำ

ด้านหน้าถ้ำวัด

ป้ายถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ