ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 273

ถนนคนเดินตรัง

ถนนคนเดินตรัง

ถนนคนเดินตรัง ตั้งอยู่ที่ลานหน้าสถานีรถไฟตรัง ไว้สำหรับเดินเล่นชิวๆ ยามเย็น เป็นแบบตลาดเล็กๆไม่ใหญ่มาก มีถนนร้านข้างทางมีความยาวประมาณ 500 เมตรได้ จะได้พบอับกลิ่นไอวิถีชีวิตภาคใต้ ด้วยสินค้านานาชนิด อันได้แก่ เสื้อผ้ารองเท้ามือสอง อาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก หรือจะของทานเล่นเดินระหว่างทาง
เปิดขายทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.30 - 22.00