ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 48

ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมือง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอกันตัง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเมืองเก่า และยังเป็นศาลหลักเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรี จึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการอยากมีบุตรมักจะมาอธิษฐานขอกับบุตรกับเจ้าแม่หลักเมืองเสมอ ปัจจุบันมีความศรัทธา “ศาลหลักเมืองตรัง” ยังคงสืบทอดต่อกันมา และยังคงมีผู้คนเดินทางมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยวแนะนำ