ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 829

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา อาคารทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟทั่วไป ตัวอาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคารและส่วนชานชาลา ด้านหน้าของอาคารมีมุข ยื่น มีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วย ลวดลายไม้ฉลุ สถานีรถไฟกันตันได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน แต่ยังคงใช้งาน โดยมีรถไฟวิ่งกรุงเทพฯ กันตัง ทุกวัน

 
ป้ายสถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

ที่เที่ยวแนะนำ