ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 819

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

เป็นสวนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ถิ่นใต้น่าสนใจมากมาย และมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทางโดยรอบ แต่ละเส้นทางจะตัดผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุที่มีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย มีที่พักแรมสำหรับผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (075) 218435
การเดินทางให้ใช้เส้นทางที่ 404 ที่จะไปอำเภอย่านตาขาวประมาณ กม.ที่ 11

ที่เที่ยวแนะนำ