ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 107

วัดอ่างทอง

วัดอ่างทอง

วัดอ่างทอง เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 78 ม.1 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77130 เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในชุมชนตำบลอ่างทอง และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 12 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --