ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,988

วัดอ่างสุวรรณ

วัดอ่างสุวรรณ

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านในระแวกนั้นจะเรียกว่า วัดหนองหอย ภายนอกวัดแห่งนี้อาจจะดูเป็นเหมือนวัดธรรมดาทั่วไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ธรรมดาและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย คือโบสถ์ไม้ที่ทำจากต้นตาล

โบสถ์ที่ทำมากจากต้นตาลนั้นมีความพิเศษตรงที่ การสร้างบ้านเรือนหรือโบสถ์ส่วนใหญ่นั้นจะทำมาจากไม้สักหรือไม้ตะเคียน เพราะไม้จากต้นตาลนั้นจะมีเสี้ยนและมีลำต้นที่ผอมสูง จึงไม่นิยมมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่โบสถ์ที่นี่นั้นสร้างมาจากไม้ต้นตาล จึงทำให้เป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้

ด้านหน้าโบสถ์ของวัดอ่างสุวรรณ

ด้านหน้าโบสถ์ของวัดอ่างสุวรรณ

จุดกราบไหว้บูชา ดอกไม้ธูปเทียน

จุดกราบไหว้บูชา ดอกไม้ธูปเทียน

กราบไหว้ บูชา หลวงปู่ไทร

กราบไหว้ บูชา หลวงปู่ไทร

โบสถ์ไม้ตาล ที่สวยที่สุด

โบสถ์ไม้ตาล ที่สวยที่สุด

ประตุทางเข้า โบสถ์ไม้ตาล

ประตุทางเข้า โบสถ์ไม้ตาล

-- ดูเพิ่ม --