ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,652

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพานใหญ่ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 198 ตร.กม. หรือ 124,300 ไร่ เป็นป่าบนเทือกเขาตะนาวศรี ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยยาง เป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 7 ชั้น บริเวณอุทยานฯ ร่มรื่นน่าพักผ่อน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขาอ่อน และน้ำตกห้วยหินดาษ แต่การเดินทางยังไม่สะดวกนัก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 การเดินทาง จากตัวเมืองไปทางทิศใต้ตามถนนเพชรเกษมถึง กม.ที่ 350-351 มีทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานฯ อีกประมาณ 7 กม. 
             นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมในเขตอุทยานฯ จะต้องนำเต็นท์ไปเอง ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

 

ที่น้ำตกห้วยยางมีปลาเยอะ

ที่น้ำตกห้วยยางมีปลาเยอะ

ป้ายน้ำตกชั้น 5

ป้ายน้ำตกชั้น 5

จุดที่น้ำเยอะพอๆกับน้ำตกชั่น3

จุดที่น้ำเยอะพอๆกับน้ำตกชั่น3

ป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

น้ำตกชั้น1

น้ำตกชั้น1

น้ำตกชั้น1

น้ำตกชั้น1

ทางเดินน้ำตกชั้น3

ทางเดินน้ำตกชั้น3

น้ำตกชั้น5

น้ำตกชั้น5

ทางเดิน เล่นในอุทยาน

ทางเดิน เล่นในอุทยาน

จุดกางเต้นท์ ของอุทยานน้ำตกห้วยยาง

จุดกางเต้นท์ ของอุทยานน้ำตกห้วยยาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --