ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,739

อ่าวบ่อนอก

อ่าวบ่อนอก

อ่าวบ่อนอก เป็นหาดทรายที่ทอดยาว ท้องทะเลสะอาด เป็นจุดที่พบปลาวาฬบรูด้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลเขตร้อนซึ่งพบได้ยากชนิดหนึ่งของโลก มักจะรวมตัวเพื่อหาอาหารในบริเวณนี้ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเช่าเรือจากชาวบ้านหาดบ่อนอก
 
 การเดินทางจาก อ.กุยบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข4 ไปทาง อ.เมือง ประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบโรงเรียนบ้านคอกช้าง ขับเลยไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบแยกซ้ายมือ เลี้ยงไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะพบกับหาดบ่อนอก

ชายหาดอ่าวบ่อนอก

ชายหาดอ่าวบ่อนอก

ชายหาดอ่าวบ่อนอก

ชายหาดอ่าวบ่อนอก

ชายขาวละเอียดมาก

ชายขาวละเอียดมาก

-- ดูเพิ่ม --