ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,604

ถ้ำไก่หล่น

ถ้ำไก่หล่น

ถ้ำไก่หล่น เป็นถ้ำขนาดกลางตั้งอยู่ยอดเขา มีบันไดผ่านป่าขึ้นไปจนถึงปากถ้ำระยะทางประมาณ 200 เมตร ลานปากถ้ำเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ถ้ำไก่หล่น และมีศาลาพักชมทิวทัศน์ ภายในถ้ำหินงอก หินย้อยสวยงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปและเจดีย์สักการบูชา


บันไดทางขึ้นถ้ำไก่หล่น

บรรไดขึ้นไปหลายขั้น

ภายในถ้ำด้านใน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --