ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,460

เขาเต่า

เขาเต่า

อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ 13 กม. โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กม.ที่ 243-244 เข้าไปอีกประมาณ 1 กม. มีรถโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน-สามแยกเขาเต่า บริเวณ เขาเต่ามีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อย และหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ ทับถมกันอยู่มากมาย

 
บรรยากาศชุมชนเขาเต่า

วิวเขาเต่า

บรรยากาศยามเย็น

เขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์  

วัดเขาเต่า

ถ้ำเขาเต่า

วิวทะเล

จุดชมวิวด้านล่าง

พระประธานเขาเต่า

พระยืน

วิวมุมสูง เขาเต่า

วิวมุมสูง เขาเต่า

วิวมุมสูง เขาเต่า

วิวมุมสูง เขาเต่า

พระพุทธรูป บนเขา เขาเต่า

พระพุทธรูป บนเขา เขาเต่า

วิวสองฟาก ระหว่าง อ่างเก็บน้ำกับทะเล

วิวสองฟาก ระหว่าง อ่างเก็บน้ำกับทะเล

วิวมุมสูงเขาเต่า

วิวมุมสูงเขาเต่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --