ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,213

เขาเต่า

เขาเต่า

อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ 13 กม. โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กม.ที่ 243-244 เข้าไปอีกประมาณ 1 กม. มีรถโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน-สามแยกเขาเต่า บริเวณ เขาเต่ามีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อย และหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาดเล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ ทับถมกันอยู่มากมาย

 
บรรยากาศชุมชนเขาเต่า

วิวเขาเต่า

บรรยากาศยามเย็น

เขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์  

วัดเขาเต่า

ถ้ำเขาเต่า

วิวทะเล

จุดชมวิวด้านล่าง

พระประธานเขาเต่า

พระยืน

-- ดูเพิ่ม --