ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,147

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

เป็นภูเขา 2 ลูกที่อยู่ใกล้กัน ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ 14 กม. โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษมที่กม. 235 เข้าไปจนถึงเชิงเขาจากตลาดหัวหินมีรถโดยสารวิ่งระหว่าง หัวหิน-เขาไกรลาส-เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม สามารถขึ้นไปบนเขาชมทิวทัศน์โดยรอบได้ ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กม. มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร และที่พักหลายแห่ง

 
หน้าชายหาดเขาตะเกียบ

วิวภูเขา

วิวสวยๆ มองเห็นรอบ

เขาตะเกียบ มุมที่สวยๆ

มองเห็นวัด มุมสูง

เขาตะเกียบ หัวหิน

หน้าชายหาดสีขาวสะอาดมาก

เรือเล็กออกจากฝั่ง

รีสอร์ท หน้าชายหาดเขาตะเกียบ

วิวสวยๆ หน้าชายหาดตอนน้ำขึ้น

บรรยากาศ โรงแรม รีสอร์ท หน้าชายหาดเขาตะเกียบ

มองเห็นวิวทั่วเลย

บรรยากาศบ้าน ชุมชน

หน้าชายหาดน้ำลดแล้ว

แสงยามเย็น

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --