ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,015

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

หนึ่งในสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของไทย สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือพลับพลาในแบบสถาปัตยกรรมไทยเด่นสะดุดตา ซึ่งได้ย้ายมาจากพระราชวังสนามจันทน์ใ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 มีความสวยงามทางด้านสถาปัตย์และศิลป์ ซึ่งใครที่เห็นจะรู้สึกประทับใจ สถานียังคงเปิดให้บริการจวบจนทุกวันนี้

ใกล้บริเวณสถานีมีพลับพลาสมัยก่อน และหัวรถจักรอยู่ตรงข้ามสถานี


ศาลาตรงข้ามสถานีรถไฟหัวหิน

จุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูป

ด้านในของสถานีรถไฟหัวหิน

ประวัติภาษาไทย อังกฤษ จีน

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

รถไฟโบราญ

จุดถ่ายรูป

จุดเคารพธงชาติไทย

จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟ

สถานีรถไฟหัวหิน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --