ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,116

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน อำเภอเมือง อยู่บริเวณถนนวัวลาย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเงิน เช่น หีบบุหรี่ ช้อนส้อม ถาดผลไม้ เชี่ยนหมาก ฯลฯ มีลวดลายประณีตบรรจง นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเครื่องเงินอยู่บริเวณเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง และถนนช้างคลาน

ถนนวัวลาย

ถนนวัวลาย

การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ

การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ

ผลงานเครื่องเงิน

ผลงานเครื่องเงิน

ชิ้นนี้จำไม่ได้ว่าตั้งขายไว้เท่าไร

ชิ้นนี้จำไม่ได้ว่าตั้งขายไว้เท่าไร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --