ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,069

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์องตัวนี้ ทางสวนสตว์ก้อพอจะมีกำไรเป็นปีแรกทีเดียว ล่าสุดทางสวนสัตว์กำลังจะสร้างอะควอเลี่ยมขนาดใหญ่อยู่อีกด้านในสวนสัตว์ น่าจะเป็นแม่เหล็กดูดเงินนักท่องเที่ยวได้อีกแรงหนึ่ง ก่อนเข้าชมหมีแพนด้าต้องเสียค่าผ่านประตูต่างหากอีก ภายในมีร้านค้าและจำหน่ายของที่ระลึกหมีแพนด้า

สวนสัตว์อยู่ใกล้กับสวนรุกขชาติ เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณกว้างขวาง มีบรรยากาศร่มรื่น และมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด ทั้งที่อยู่ในเมืองไทย และนำมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่เป็นสวนนก ซึ่งมีทั้งนกในท้องถิ่นและนกต่างประเทศ กว่า 2,000 ชนิดมีร้านอาหาร เต้นท์แคมปิ้ง ไว้บริการ นักท่องเที่ยว 

 

 

จุดขายบัตรเข้าชมแพนด้า

จุดขายบัตรเข้าชมแพนด้า

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

จุดพักผ่อนของ แพนด้า

จุดพักผ่อนของ แพนด้า

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

จุดพักผ่อนของ แพนด้า

จุดพักผ่อนของ แพนด้า

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

หมีแพนด้า น่ารักๆ

ค่าธรรมเนียม

ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --