ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, เชียงใหม่

เซรามิคส์
เตาเม็งราย                  79/2 ถ.สามล้าน ซอย 6 อ.เมือง โทร 053-272-063
เตาสันกำแพง               60/3 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร 053-331034
ไทยศิลาดล                 112 ถ.โชตนา อ.เมือง โทร 053-213541, 053-213245
สยามศิลาดล               38 หมู่ 10 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร 053-331526, 053-332437
สยามศิลาดล  สาขา 2   158 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร.053234518-9

เครื่องเงิน
เชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์        62/10-11 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร 246037
พี. คอลเล็คชั่น                  2 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง โทร 053-240222-5
ลานนาไทยเครื่องเงิน       79 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร 053-338015
สยามซิลเวอร์แวร์              5 ถ.วัวลาย ซอย 3 อ.เมือง โทร 053-2747363
หลุยส์ซิลเวอร์แวร์             99/1 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร 053-338494, 053-338875, 053-339495 โทรสาร 053-338954

ผ้าฝ้ายและผ้าไหม
ชินวัตรเทรดดิ้ง               16/10 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง โทร 053-221638, 053-213091
ชินวัตรพาณิชย์                73 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร 053-331187-8
ชินวัตรไหมไทย              14/4-8 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง โทร 053-221076, 053-222526
โจลี ฟาร์ม                       8/3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร 053-247222, 053-247333
นันทขว้าง                        6/1-3 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง โทร 053-222261
บัวผัดพาณิช                    147/4-5 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง โทร 275741, 053-273799
ประภัทร                         206 หมู่ 3 บ.บ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร 053-338212
ปานเชียงใหม่                  189/22 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง โทร 053-275119, 053-271081
อ.เพียรกุศล                     56 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง โทร 053-338040-6

ผลิตภัณฑ์ร่ม
ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม     99/16 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง โทร 053-338973, 053-338414
ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง                   228/1 หมู่ 3 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โทร 053-338466
ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม                   112/2 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง โทร 053-338324, 053-338687

ไม้แกะสลัก
บานเย็น                             201/1 ถ.วัวลาย ต.หายา อ.เมือง โทร 053-272772, 053-274007
วิจิตรศิลป์                         54/5-7 ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร 053-221024

หัตถกรรมอื่นๆ
กล้วยไม้หยก                     7/7 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง โทร 248413, 248438 (อัญมณ๊และดอกไม้ชุบทอง)
ไทยช็อพ                           106 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง โทร 053-240194-5, 053-245466, 053-245733 (ทองเหลือง)
มณีศิลป์แอนติคส์               289 ถ.ท่าแพ อ.เมือง โทร 053-276586, 053-282047 (ผลิตภัณฑ์ของเก่า)
มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา         21/17 ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง โทร 053-277743 (หัตถกรรมชาวเขา)
ดอยคำ                                 สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า โทร 053-281340 
                                           สาขาสนามบินเชียงใหม่ โทร 270222 ต่อ 2127
                                           สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
                                           โทร 053-211673, 053-211656  (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)
นภาเครื่องเขิน                     82/2 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง โทร 243039 (เครื่องเขิน)
สบันงา                                95/15-16 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง โทร. 053-215026 (เสื้อผ้าไทยสำเร็จรูป, บริการให้เช่าและตัดเสื้อ)
ต้นเปากระดาษสา                 109 ม.1 บ้านต้นเปา สันกำแพง โทร.053338877
อิ่มบุญ                                  ศูนย์สินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม "อิ่มบุญ" 158 ม.บ้านอิ่มบุญ ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง โทร. 053-232020(พืชผัก ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ)
OTOP SHOP                  29/19 ถ.สิงหราช อ.เมือง โทร.053-221174, 053-223164 (ของตกแต่งบ้าน เซรามิค ตุ๊กตาไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องจักรสาน)

เครื่องจักรสาน
หมู่บ้านร้อยจันทร์                ต.หนองควาย  อ.หางดง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานฝาลายอ่ำ
หมู่บ้านดอนแก้ว                  ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี  เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานคุ
หมู่บ้านป่าบง                      ต.ป่าบง  อ.สารภี  จากทางหลวงหมายเลข 11 ไปตามเส้นทางสารภี  เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจักสาน  ชาวบ้านผลิตเครื่องจักสานจากไผ่หลามมากันตั้งแต่บรรพบุรุษ เครื่องจักรสานที่สาน เช่น โคมไฟ ตะกร้า แ(ซก (เครื่องมือหาปลา)

เครื่องปั้นดินเผา
หมู่บ้านเครื่องผั้นดินเผาเหมืองกุง      ต.หนองควาย  อ.หางดง เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ เช่น หม้อแกง หม้อน้ำ แจกัน โดยเฉพาะน้ำต้น (คนโทรใส่น้ำที่ชาวเหนือนิยมวางไว้หน้าบ้านให้ผู้ผ่านไปมาได้ดื่มดับหระหาย) นั้นเป็นที่นิยมทั่วไปแก่คนที่พบเห็นไปตามเส้นทางเชียงใหม่-หางดง ประมาณ 10กม.หรือจากถนสายวงแหวน ทางหลวงหมายเลข 11 สนามบิน ประมาณ 6กม. โดยอยู่ก่อนถึงทางแยกตัดใหม่สายหางดงสะเมิงเพียงเล็กน้อย
หมู่บ้านกวนหารแก้ว         ต.หารแก้ว อ.หางดง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผา
โรงงานไทยศิลาดล       เป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบโบราณห่างจากตัวเมือง 6 กม. โรงงานเปิดจันทร์-เสาร์ โทร. 053-213245, 053-213541


ผ้าไทย
หมู่บ้านหนองอาบช้าง  ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 108 กม. ที่62 เลยทางขึ้นดอยอินทนนท์ไปอีก
เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท    1 หมู่6  ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง  ลักษณะเด่นของรีสอร์ทแห่งนี้คือการดัดแผลงเตาบ่มใบยาสูบมาเป็นที่พักและร้านอาหารในบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ และเรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านในอำเภอใกล้เคียง โทร. 053834470-5
บ้านไร่ไผ่งาม   เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงหใม่ ตั้อยู่ที่กิโลเมตร 69-70 ตามเส้นทางเชียงใหม่-ฮอด และเลี้ยวซ้ายเข้าไปหมู่บ้านอีกประมาณ 1กม. ทางเข้าหมู่บ้านร่มรื่นด้วยเงาไม้ไผ่สองข้างทาง เป็นศูนย์จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ โทร.053-361231 แฟ๊กซ์ 053-361230
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม     ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม เดินทางโดยใช้ถนนสายจอมทอง-อินทนนท์ ประมาณกิโลเมตรที่ 38 มีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่แจ่ม  เป็นตำบลที่มีชาวบ้านทอผ้ามากที่สุด คือ ตำบลท่าผาห่างจากตัวอำเภอ 3 กม.

กระดาษสา
หมู่บ้านต้นเปา     ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง  เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำกระดาษสา

เบ็ดเตล็ด
ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่  เป็นศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน ชาวเขา  และนาฏศิลป์ไทย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาซึ่งได้รวบรวมตุ๊กตาจากนานาประเทศ มีความสวยงามและน่าสนใจ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน โรงงานตั้งอยู่ที่ 187/2 หมู่9 บ้านดงขี้เหล็ก  ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง หรือถนนเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 และเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตรที่23 ถนนบ้านไร่ ไปอีก 5 กม. โทร. 053-837229 เปิด 08.00-17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์
ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมชาวเขา   หน้าวัดสวนดอก ถนนสุเทพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวเขา
ไนท์บาซาร์   ตั้งอยู่สองฝั่งถนนช้างคลาน เป็นแหล่งรวมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหลากชนิดทั้งเครื่องเงิน เครื่องเขิน ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ กระดาษสา ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาหารพื้นเมือง .
ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง เป็นตลาดใหญ่ที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง แหนม หมูยอ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็น

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --