เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,457

เที่ยว ตามทางหลวง 108 ฮอด ถึงขุนยวม

เที่ยว ตามทางหลวง 108  ฮอด ถึงขุนยวม

การเดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 108 จุดเริ่มต้นที่อำเภอจอมอทองไปอำเภอฮอด ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆตามทาง เริ่มออกเดินทาง ผ่าน อุทยานแห่งชาติออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว มุ่งเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไปเที่ยวในตัวเมืองแม่สะเรียง นอนพักที่ ริเวอร์เฮาส์รีสอร์ท ที่อยู่ริมน้ำ บรรยากาศดี ตอนเช้าอาจจะไปเดินเล่นที่ตลาดสดแม่สะเรียง มีทั้งอาหารสด ขนม อาหารหลากหลาย สินค้าพื้นเมือง ต่างๆมากมาย ก่อนออกเดินทางต่อไปยังอำเภอขุนยวม ดอยแม่อูคอ ถ้าเดินทางช่วงเดือพฤศจิกายน-ธันวาคม ดอกบัวตองก็จะบานสะพรั่งเต็มทุ่ง ปลายทางของการเดินทางครั้งนี้ คือ น้ำตกแม่สุรินทร์ ถ้าเป้นหน้าแล้ง(ฤดูร้อน) หรือหน้าฝน(น้ำมากเกินไป) ให้ข้าม วิ่งตรงเข้า เมืองแม่ฮ่องสอนไป เส้นทางนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางกลับกรุงเทพได้ โดยย้อนศรกลับ จาก แม่ฮองสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-ฮอด-จอมทอง-เชียงใหม่

 

1

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นบนดอยจอมทอง จึงได้ชื่อว่า“ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ” วัดถูกสร้างเมื่อพุทธศักราช 1994 ผู้ที่สร้างวัดนี้ คือ นายสร้อย นางเม็ง ความสูงจากที่ราบ 10 เมตร ทิศะตวันตกเป็นเทือกเขาดอยอินทนนท์ และลำน้ำแม่กลาง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้รับพระราชทานขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอจอมทองที่มีอายุราว 500 ปี การ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่ ฮอด ผ่านอำเภอหางดงถึงอำเภอจอมทอง ประมาณ 58 กม.

 

2

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นการสรรค์สร้างของธรรมชาติ ความสวยงามนี้ก็แฝงความน่ากลัวเช่นเดียวกัน เพราะเบื้องล่างเป็ฯแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านช่องเขาขาด ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหลเสียงน้ำกระทบหน้าผาดังมาก แต่รอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ ร่มรื่น ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงาม ภายในอุทยานยังมีการขุดพบโบราณคดียุคก่อนสมัยประวัติศาสตร์อีกด้วย ค่าเข้าอุทยาน คนไทย ผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 40 บาท และเด็กจะอยู่ที่ 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ติดต่อที่ทำการอุทยานฯออบหลวงโทร. 05-322-9272

 

3

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

เป็นที่พักริมทางแวะพักจากการขับรถตามทางโค้ง แวะมาถ่ายรูปกับป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวสุด เนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ เป็นที่เพาะพันธุ์ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่ได้นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 40 ปี เหมาะกับการปิคนิคพักรถก่อนเดินทางต่อ บรรยากาศร่มรื่น อากาศเย็นตลอดปี

 

4

ดอยแม่เหาะ

ดอยแม่เหาะ


การเดินทาง ดอยแม่เหาะห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กม. ซึ่งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะเป็นทีตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกับดอกบัวตองที่บานสะพรั่งเต็มทุ่ง ความงดงามของภูเขาและทุ่งดอกบัวตองที่ตระการตา ช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยว คือช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านมาต้องแวะลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หากมีเวลาจะแวะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ โดยรอบมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ อยู่ตามข้างทาง

 

5

วัดจอมทอง

 วัดจอมทอง

วัดที่มีจุดเด่นคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขา พระพุทธมณี มิ่งมงคล” ก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร และบนลานพระพุทธรูปนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอสะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กม. ตามทางเส้นทางแม่สะเรียง-สบเมย แยกทางซ้ายบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย เป็นทางลูกรังควรระมัดระวังการเดินทาง 

6

วัดแสนทอง

วัดแสนทอง

 

เป็นวัดเก่าแก่วัดแรกของอำเภอแม่สะเรียง ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างใหม่ ไม่หลงเหลือสถาปัตยกรรมแบบเก่าให้เห็๋นแล้วก็ตาม บนกุฏิเจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระเพชรและพระแสนทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าที่อยู่คู่บ้านคู่ของเมืองอมก๋อย อำเภอแม่สะเรียงมายาวนาน จุดเด่นที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ เป็นศิลปะสมัยเชียงแสนที่เก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองแต่อดีต ผู้สนใจสามารถติดต่อกับพระภิกษุภายในวัดเพื่อขอชมได้

 

วัดกิตติวงศ์

วัดกิตติวงศ์ 

วัดที่มีการประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ และมีพระคัมภีร์โบราณที่ค้นพบในถ้ำผาแดงริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน บานประตูและหน้าต่างของโบสถ์แกะสลักเป็นลวดลายปูนปั้นสวยงาม จารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า

 8

ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท

ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท

ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท

รีสอร์ทที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สักทั้งหมด เป็นที่พักราคาประหยัดสำหรับเหมาะกับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ มองเห็นวิวที่สวยงามของแม่น้ำมีภูเขาล้อมรอบเป็นบรรยากาศที่้ดีมาก ให้คุณได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้นิรภัย อินเตอร์เน็ตไร้สาย แฮร์ เคเบิ้ลทีวี และอ่างอาบน้ำ มีความเป็นส่วนตัว

 

9

วัดต่อแพ

วัดต่อแพ

วัดต่อแพ

ภายในวัดมีวิหารขนาดใหญ่แบบพม่าที่งดงามและวิจิตรมาก ยังมีเจดีย์ทรงมอญอีกด้วย มีความเก่าแก่และงดงามมาก ตามประวัติเล่าว่าบริเวณนี้แต่เดิมเคยเป็นที่พักและรวมไม้ซุง นักต่อแพเหล่านี้ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาแล้วให้ชื่อว่า "วัดต่อแพ" เป็นวัดเก่าแก่อยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยวม นักท่องเที่ยวที่ผ่านมามักจะแวะมาเที่ยวชม

 

10

ดอยแม่อูคอ

ดอยแม่อูคอ 

ดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตองที่มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 1 พันไร่ ดอกบัวตองจะบานพร้อมกันในช่วงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม เหลืองอร่ามปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขา เป็นภาพที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพราะ 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียว เมื่อถึงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงาม มีบริการให้เช่เต้นท์เพื่อค้างแรมบนดอย พื้นที่สำหรับตั้งเต็นท์ได้ประมาณ 100 หลัง บริเวณด้านหลังจุดชมวิว ยังมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

 

11

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์อยู่ในอ.ขุนยวม เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ มีศาลาสำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งชมน้ำตกในมุมที่ดี เป็นเทือกเขาหินปูนขนาบกับน้ำตก เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลจากหน้าผาลงสู่หุบเขา ยอดเขาสูง 1,752 ม. มีบริการบ้านพักและสามารถกางเต้นท์ที่ค่ายพักแรมได้ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอ.ขุนยวม และจากขุมยวมเข้าไปน้ำตกแม่สุรินทร์ ระยะทางประมาณ 50 กม.

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --